Studievereniging voor Wijsbegeerte te Leiden
Header

Auteursarchieven: admin

Duolezing Bos & Bakker

May 13th, 2014 | Geplaatst door admin in Lezingen | Uncategorized - (0 Reacties)

Wanneer: Donderdag 15 mei
Hoe laat: 19:30 uur
Waar: Kamerling Ohnes Gebouw (KOG, rechtenfaculteit) B031

Symposion organiseert op donderdag 15 mei een heuse duolezing van prof.dr. E.P. Bos en prof.dr.P.J.J.M. Bakker. Het evenement begint om 19:30 uur en vindt plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG, Rechtenfaculteit) in de zaal B031.

Over Kennis en kennis bij Augustinus en de gnosis.
E.P. Bos
Wat is kennis? Wat is het object van kennis? Kennistheorie is van oudsher een belangrijk deel van de wijsbegeerte. De vraag naar de kennis is het meest radicaal gesteld door Immanuel Kant in de 18e eeuw. Maar vóór Kant was er ook kennistheorie. De eerste kennistheoretische wending in de geschiedenis van de filosofie vinden we bij Augustinus (354-430). Door Augustinus is een verlichtingstheorie uitgewerkt, zoals bekend. Tegen welke opvatting verzette hij zich, en waarom? Augustinus kritiseert de sceptici (‘Academici’). In heel zijn werk zet Augustinus zich echter af tegen de Manichaeërs, die een soort gnostici zijn. Wat leerden deze Manichaeërs over kennis? Welke kritiek heeft Augustinus op hun wereld- en mensbeeld? Augustinus’ discussie met hun kennisleer is minder bekend.

Psychologische ‘test cases’ uit de dertiende eeuw
P.J.J.M. Bakker
In handboeken en collegereeksen over Middeleeuwse filosofie wordt doorgaans beschreven hoe, vanaf het midden van de dertiende eeuw, de geschriften van Aristoteles de filosofische discussies in de universiteiten en studia van religieuze ordes gingen domineren. Op het gebied van de wijsgerige psychologie leidde deze ontwikkeling tot nieuwe theorieën over de verhouding tussen ziel, geest en lichaam, en over het object en het tot stand komen van waarneming en kennis. Wat de handboeken en collegereeksen meestal achterwege laten zijn de diverse (soms bizarre) ‘test cases’ die Middeleeuwse auteurs aan de orde stelden om de implicaties van hun theorieën in beeld te krijgen. Op 15 mei, als de avond valt, zullen we een aantal van deze psychologische ‘test cases’ de revue laten passeren. Bereid u voor op engelen en monsters, doop, verrijzenis, en wellicht nog meer.

Eindexamenborrel

May 3rd, 2014 | Geplaatst door admin in Borrels | Uncategorized - (0 Reacties)

Datum: dinsdag 6 mei
Locatie: bovenzaal van Cafe de Keyzer
Inloop: 19:00 uur
Start: 19:30 uur
Einde: 23:00 uur
Deelname: niet verplicht, wel leuk

Eindexamenborrel
De centraal eindexamens van de middelbare school staan voor de deur, maar niet voor ons! Wij hebben onze diploma namelijk al in the pocket. Echter, zijn wij nu eigenlijk wel daadwerkelijk ‘wijzer’ geworden sinds wij wijsbegeerte studeren? Of kunnen we weer beter onze collegebanken verruilen voor de schoolbanken? Om dit te testen staat een van onze laatste borrels geheel in het thema van het centraal eindexamen filosofie.
Op de borrel krijgen jullie de gelegenheid een eindexamen filosofie te maken, dat bestaat uit een selectie van vragen en opgaven uit eerdere eindexamens. Zodoende kunnen wij onze wijsgerige kennis en kunsten op de proef stellen. Nadat iedereen de tijd heeft gehad de examens door te nemen en te maken, kijken we ze gezamenlijk na en is er uiteraard tijd voor commentaar.

Hopelijk tot dan!

Borrel

April 20th, 2014 | Geplaatst door admin in Borrels - (0 Reacties)

Datum:Dinsdag 22 april
Tijdstip:20:00 uur
Locatie: Cafe de Keyzer

Met studiegenoten bijkletsen onder het genot van een drankje is natuurlijk niet mis, dus kom ook gezellig naar de Symposionborrel van deze maand. De borrel begint om 20:00 uur in Cafe De Keyzer.

Wijnproeverij

April 13th, 2014 | Geplaatst door admin in Borrels - (0 Reacties)

Datum: Donderdag 17 april
Tijdstip: 19:00 uur inloop
Locatie: Vrieshof 4

Wijnproeverij
Symposion organiseert samen met Jordy Hesseling, een van onze medestudenten die certificaat na certificaat haalt binnen de wijnwereld, een speciale borrel. Op donderdag 17 april vanaf 19:00 uur in De Vrieshof 4 kunnen jullie gezellig komen bijkletsen onder het genot van een paar lekkere glazen wijn. Jordy heeft zes verschillende wijnen voor ons geselecteerd en deze zal hij gedurende de avond, met korte toelichting, in een paar rondes uitschenken. Wie dan nog meer wil weten over wijn en de karakteristieken van de zes geselecteerde wijnen adviseren wij te proosten met Jordy. Dus wil je gezellig met je studiegenoten een wijntje drinken en ook nog wat opsteken over wijnen kom dan naar de Symposion-wijnborrel! Deze wijnborrel is exclusief voor leden van Symposion.

Lezing H.L.J. Gaasterland MPhil

March 21st, 2014 | Geplaatst door admin in Uncategorized - (0 Reacties)

Datum:donderdag 3 april 2014
Aanvang:19:00 uur
Locatie:Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) zaal A 008.

In de lezing zal de relatie tussen filologie en filosofie bij Nietzsche centraal staan. Nietzsche’s oeuvre wordt traditioneel verdeeld in twee helften: zijn ‘filologica’, de vroege werken uit de tijd van zijn professoraat in Basel, en zijn ‘filosofische werken’, waarvan die Geburt der Tragödie als de eerste wordt gezien. Nietzsche was filoloog en werd filosoof – zo luidt de traditionele interpretatie. Gaasterland zal laten zien dat de scheiding tussen filologie en filosofie niet zo strikt, maar heel wat complexer is: Nietzsche blijft naar zichzelf verwijzen als een filoloog, ook in zijn laatste fase. Bovendien zijn zijn opmerkingen over filologie als de kunst van het goed lezen voor ons Nietzsche-lezers instructief; ze onthullen hoe Nietzsche zelf gelezen moet worden: ‘langzaam, diep, naar voren en achteren kijkend, met bijgedachten, met open gelaten deuren, met zachte vingers en ogen…’ (Morgenrood, voorwoord 5).

Gedichtsanalyse Dr. J.B.M. van Rijen

March 17th, 2014 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: donderdag 20 maart 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Lipsius 228

Symposion organiseert donderdag 20 maart om 19:30 uur een gedichtsanalyse door Dr. J.B.M. van Rijen in Lipsius 228 getiteld “Kunst als psychotherapie. Aristotelische katharsis en Fernando Pessoa’s Ode van de zee.”
Van Rijen die het belang van literatuur openlijk in colleges benadrukt en eens in een interview met Thauma heeft genoemd, geeft nu een lezing over Fernando Pessoa, een schrijver uit de wereldliteratuur. Aan de hand van Aristoteles’ Poetica zal hij Pessoa’s gedicht Ode van de zee analyseren.

Filmavond Lady from Shanghai

March 2nd, 2014 | Geplaatst door admin in Filmavonden | Uncategorized - (0 Reacties)

Datum: woensdag 5 maart 2014
Locatie: Lipsius 130
Tijd: 19:00 uur

Op woensdag 5 maart organiseert Symposion een filmavond waarin we The Lady from Shanghai, de klassieke film van Orson Welles zullen bekijken. Na het bekijken van de film is er ruimte voor een door dr. Thomas Fossen geleidde discussie. De film zal worden vertoond in Lipsius zaal 130. Voor drank en hapjes zal worden gezorgd.

Toegang is gratis voor leden van Symposion, introducees betalen 2 euro.

We hopen jullie in grote getale te zien!

Lezing prof. dr. F.A.J. de Haas – Aristoteles en de ziel

February 17th, 2014 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: donderdag 27 februari 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Lipsius 002

Café Philo: Oorlog

February 14th, 2014 | Geplaatst door admin in Café Philo - (0 Reacties)

Datum: dinsdag 18 februari 2014
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Café de Keyzer (Kaiserstraat 2-4)

Is oorlog te rechtvaardigen en, zo ja, hoe? Wat zijn onze morele opvattingen over oorlog en zijn deze terecht? Interesseert het fenomeen oorlog jou? Vanaf 20:00 uur kun je in Café de Keyzer meepraten over oorlog in het eerste Café Philo van 2014 met een inleiding van Justus Beijk.

Studieverenigingenborrel Geesteswetenschappen

February 3rd, 2014 | Geplaatst door admin in Borrels | Feest - (0 Reacties)

Datum: woensdag 12 februari 2014
Tijd: van 17:30 tot 20:30 uur
Locatie: in de patio van het Arsenaal (Arsenaalstraat 1)

Het nieuwe semester staat voor de deur. Na weken in de UB te hebben geleefd is het daglicht eindelijk weer te zien! Wil je het semester goed beginnen en tevens een ander helpen? Kom op woensdag 12 februari borrelen in het Arsenaal! Aan deze borrel zit een inzamelingsactie voor het goede doel verbonden. Door middel van de verkoop van bier, wijn en fris willen we samen met jou geld inzamelen voor de voedselbank van Leiden! Ook zal er een collectebus staan waar je geld kan doneren. Naast deze twee initiatieven bestaat er tevens de mogelijkheid om langhoudbare producten zoals pasta, koffie en thee mee te nemen naar de borrel en hier in te leveren. Geen snoep, koek of iets dergelijks! Al deze producten gaan rechtstreeks naar de meer dan 850 gezinnen die wekelijks worden gesteund door de voedselbank.

De borrel vindt, zoals reeds vermeld, plaats in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1, 2311 CT Leiden), van 17:30 tot 20:30 uur. Iedereen is uiteraard welkom!
Neem in verband met de nieuwe alcoholwetgeving wel een ID-bewijs of collegekaart mee waarop je geboortedatum staat. Op de avond zelf zal hier op worden gecontroleerd.

We hopen dat jullie in grote getale aanwezig zullen zijn om op een leuke en informele manier kennis met elkaar te maken.