Studievereniging voor Wijsbegeerte te Leiden
Header

Maandag 16 november – 19.00 uur – Lipsius 005
Symposion heeft Emanuel Rutten (VU Amsterdam) en Jan Sleutels (Universiteit Leiden) bereid gevonden om met elkaar in debat te gaan over het bestaan van God. Ruttens studie naar argumenten voor het bestaan van God heeft veel stof doen opwaaien. Enkele jaren geleden vergaarde hij grote bekendheid met een eigen modaal-epistemisch godsargument. Zelfs in Amerika kreeg men er lucht van. Sindsdien is hij al meerdere malen het debat aangegaan, met filosofen als Herman Philipse en Maarten Boudry. Deze avond zal Jan Sleutels zich bij die rij van opponenten voegen. Sleutels, gespecialiseerd in onder meer metafysica en philosophy of mind, gaat de uitdaging aan: hij zal verdedigen dat de stelling dat God bestaat onjuist is. Kortom: het belooft een spannende avond te worden!

 

Studieboekenverkoop

August 4th, 2015 | Geplaatst door admin in Uncategorized - (0 Reacties)

Beste (aankomend) leden,

De aankoop van studieboeken met korting is weer mogelijk, dit jaar via Van Stockum. Klik op deze link of kijk op de boekenbestel-pagina van deze website.

Boekpresentatie en Korting

May 7th, 2015 | Geplaatst door admin in Uncategorized - (0 Reacties)

Geachte leden,

Zoals jullie inmiddels weten zal er morgen (8 mei) een boekpresentatie plaatsvinden van het Woordenboek Filosofie in Lipsius 307 om 14:00 uur. Het is mogelijk om het woordenboek aldaar met 20% korting aan te schaffen, maar mocht je het later willen doen is er hier een kortingsbon die in te leveren is bij Van Stockum.

Met vriendelijke groet,

Het Symposion-bestuur

Barbecue

June 3rd, 2014 | Geplaatst door admin in Uncategorized - (0 Reacties)

Datum: Woensdag 18 juni
Tijdstip: 18:00 uur
Locatie: Binnenplaats van Matthias de Vrieshof 4

De tentamens zijn bijna voorbij, de zomer lonkt, dus het is weer tijd voor de jaarlijkse barbecue van Symposion! Op woensdag 18 juni zijn jullie vanaf 18:00 uur van harte welkom op de binnenplaats van Matthias de Vrieshof 4. Voor slechts 7 euro ben je helemaal voorzien van eten en drinken. Zorg dat je voor 16 juni aangemeld bent door een email te sturen naar bestuur.symposion@gmail.com. Voor niet-leden van Symposion bedragen de kosten 10 euro. Pak deze kans om de zomer goed in te luiden met je studiegenoten! Als je vegetariër bent kun je dat aangeven. We hopen jullie allemaal te zien om samen het jaar af te sluiten en de zomer in te luiden.

Duolezing Bos & Bakker

May 13th, 2014 | Geplaatst door admin in Lezingen | Uncategorized - (0 Reacties)

Wanneer: Donderdag 15 mei
Hoe laat: 19:30 uur
Waar: Kamerling Ohnes Gebouw (KOG, rechtenfaculteit) B031

Symposion organiseert op donderdag 15 mei een heuse duolezing van prof.dr. E.P. Bos en prof.dr.P.J.J.M. Bakker. Het evenement begint om 19:30 uur en vindt plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG, Rechtenfaculteit) in de zaal B031.

Over Kennis en kennis bij Augustinus en de gnosis.
E.P. Bos
Wat is kennis? Wat is het object van kennis? Kennistheorie is van oudsher een belangrijk deel van de wijsbegeerte. De vraag naar de kennis is het meest radicaal gesteld door Immanuel Kant in de 18e eeuw. Maar vóór Kant was er ook kennistheorie. De eerste kennistheoretische wending in de geschiedenis van de filosofie vinden we bij Augustinus (354-430). Door Augustinus is een verlichtingstheorie uitgewerkt, zoals bekend. Tegen welke opvatting verzette hij zich, en waarom? Augustinus kritiseert de sceptici (‘Academici’). In heel zijn werk zet Augustinus zich echter af tegen de Manichaeërs, die een soort gnostici zijn. Wat leerden deze Manichaeërs over kennis? Welke kritiek heeft Augustinus op hun wereld- en mensbeeld? Augustinus’ discussie met hun kennisleer is minder bekend.

Psychologische ‘test cases’ uit de dertiende eeuw
P.J.J.M. Bakker
In handboeken en collegereeksen over Middeleeuwse filosofie wordt doorgaans beschreven hoe, vanaf het midden van de dertiende eeuw, de geschriften van Aristoteles de filosofische discussies in de universiteiten en studia van religieuze ordes gingen domineren. Op het gebied van de wijsgerige psychologie leidde deze ontwikkeling tot nieuwe theorieën over de verhouding tussen ziel, geest en lichaam, en over het object en het tot stand komen van waarneming en kennis. Wat de handboeken en collegereeksen meestal achterwege laten zijn de diverse (soms bizarre) ‘test cases’ die Middeleeuwse auteurs aan de orde stelden om de implicaties van hun theorieën in beeld te krijgen. Op 15 mei, als de avond valt, zullen we een aantal van deze psychologische ‘test cases’ de revue laten passeren. Bereid u voor op engelen en monsters, doop, verrijzenis, en wellicht nog meer.

Eindexamenborrel

May 3rd, 2014 | Geplaatst door admin in Borrels | Uncategorized - (0 Reacties)

Datum: dinsdag 6 mei
Locatie: bovenzaal van Cafe de Keyzer
Inloop: 19:00 uur
Start: 19:30 uur
Einde: 23:00 uur
Deelname: niet verplicht, wel leuk

Eindexamenborrel
De centraal eindexamens van de middelbare school staan voor de deur, maar niet voor ons! Wij hebben onze diploma namelijk al in the pocket. Echter, zijn wij nu eigenlijk wel daadwerkelijk ‘wijzer’ geworden sinds wij wijsbegeerte studeren? Of kunnen we weer beter onze collegebanken verruilen voor de schoolbanken? Om dit te testen staat een van onze laatste borrels geheel in het thema van het centraal eindexamen filosofie.
Op de borrel krijgen jullie de gelegenheid een eindexamen filosofie te maken, dat bestaat uit een selectie van vragen en opgaven uit eerdere eindexamens. Zodoende kunnen wij onze wijsgerige kennis en kunsten op de proef stellen. Nadat iedereen de tijd heeft gehad de examens door te nemen en te maken, kijken we ze gezamenlijk na en is er uiteraard tijd voor commentaar.

Hopelijk tot dan!

Lezing H.L.J. Gaasterland MPhil

March 21st, 2014 | Geplaatst door admin in Uncategorized - (0 Reacties)

Datum:donderdag 3 april 2014
Aanvang:19:00 uur
Locatie:Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) zaal A 008.

In de lezing zal de relatie tussen filologie en filosofie bij Nietzsche centraal staan. Nietzsche’s oeuvre wordt traditioneel verdeeld in twee helften: zijn ‘filologica’, de vroege werken uit de tijd van zijn professoraat in Basel, en zijn ‘filosofische werken’, waarvan die Geburt der Tragödie als de eerste wordt gezien. Nietzsche was filoloog en werd filosoof – zo luidt de traditionele interpretatie. Gaasterland zal laten zien dat de scheiding tussen filologie en filosofie niet zo strikt, maar heel wat complexer is: Nietzsche blijft naar zichzelf verwijzen als een filoloog, ook in zijn laatste fase. Bovendien zijn zijn opmerkingen over filologie als de kunst van het goed lezen voor ons Nietzsche-lezers instructief; ze onthullen hoe Nietzsche zelf gelezen moet worden: ‘langzaam, diep, naar voren en achteren kijkend, met bijgedachten, met open gelaten deuren, met zachte vingers en ogen…’ (Morgenrood, voorwoord 5).

Filmavond Lady from Shanghai

March 2nd, 2014 | Geplaatst door admin in Filmavonden | Uncategorized - (0 Reacties)

Datum: woensdag 5 maart 2014
Locatie: Lipsius 130
Tijd: 19:00 uur

Op woensdag 5 maart organiseert Symposion een filmavond waarin we The Lady from Shanghai, de klassieke film van Orson Welles zullen bekijken. Na het bekijken van de film is er ruimte voor een door dr. Thomas Fossen geleidde discussie. De film zal worden vertoond in Lipsius zaal 130. Voor drank en hapjes zal worden gezorgd.

Toegang is gratis voor leden van Symposion, introducees betalen 2 euro.

We hopen jullie in grote getale te zien!

Datum: donderdag 21 november 2013
Aanvang: inloop vanaf 19:00 uur, aanvang om 19:30 uur
Locatie: Café Restaurant De Branderij (Middelweg 7-9)

Dr. H.W. Sneller geeft op donderdag 21 november om 19:30 uur een lezing in De Branderij (Middelweg 7-9) met als thema ‘Moeten wij begrijpen? Over het begrijpen van het kwaad’.

Sneller: “De Moderniteit lijkt beheerst door een wil om te begrijpen. Terwijl de moderne wetenschappen tot de natuur proberen door te dringen, streven de geesteswetenschappen naar het verstaan van menselijke uitdrukkingswijzen. Hoe staat het in dezen met het kwaad? We zijn vaak wel nieuwsgierig naar het kwaad dat zich voltrekt (‘wie is Marc Dutroux eigenlijk?’, ‘wat bewoog zo’n Bin Laden?’). Maar kunnen we het ook begrijpen? Meer nog: moeten we het begrijpen? Immers: impliceert het begrijpen van het kwaad niet dat we het rechtvaardigen?

In mijn bijdrage wil ik Gadamers beroemde ‘hermeneutiek’, die inmiddels gemeengoed lijkt te zijn geworden binnen de geesteswetenschappen, confronteren met deze en dergelijke vragen. Ik doe dat aan de hand van de beroemde, prijswinnende roman van Jonathan Littell, Les bienveillantes (‘De welwillenden’) uit 2006. In deze roman is gedurende meer dan 1000 bladzijden een voormalig SS-officier aan het woord, die nauw betrokken was bij vele gruwelijkheden die zich in nazi-Duitsland tegen de joden afspeelden. Het is interessant dat Littell sterk is beïnvloed door enkele ‘obscure’ denkers, zoals Georges Bataille, markies de Sade en Maurice Blanchot.”

Er is inloop vanaf 19:00 uur. Na afloop is er een borrel in De Branderij.

ALV ter statutenwijziging en borrel achteraf

February 18th, 2013 | Geplaatst door admin in Uncategorized - (0 Reacties)

Datum: 18 februari
Aanvang: 20:30
Locatie: Café De Keyzer

Het is bij de vorige ALV reeds aangekondigd dat er dit jaar aandacht besteed zou worden aan de verouderde statuten van Symposion. Wij hebben gewerkt aan een voorstel van wijziging en zullen dit, samen met de originele statuten, uiterlijk een week van tevoren ter inzage beschikbaar stellen in een map naast het secretariaat op Matthias de Vrieshof 4. Het is voor leden mogelijk hun eigen voorstel in te dienen door deze in ons postvakje te leggen (ook op Matthias de Vrieshof 4) of ons te mailen. De ingezonden stukken zullen ook besproken worden tijdens de ALV. Na afloop van de ALV zullen wij nog blijven borrelen in De Keyzer om een lichte afsluiting van de avond te garanderen.