Studievereniging voor Wijsbegeerte te Leiden
Header

Openingslezing Dr. T. Fossen

October 5th, 2014 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: Maandag 6 oktober
Tijdstip:
19:30 uur
Locatie:
Lipsius 228

Dit jaar zal onze openingslezing worden gehouden door Dr. Fossen. Zijn thema is: ’Mubarak, Morsi, en de strijd om politieke legitimiteit’. De legitimiteit van de overheid is een klassiek politiek en filosofisch vraagstuk. Wat komt erbij kijken om die vraag te beantwoorden? Aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk zal dhr. Fossen deze vraag beantwoorden.

Duolezing Bos & Bakker

May 13th, 2014 | Geplaatst door admin in Lezingen | Uncategorized - (0 Reacties)

Wanneer: Donderdag 15 mei
Hoe laat: 19:30 uur
Waar: Kamerling Ohnes Gebouw (KOG, rechtenfaculteit) B031

Symposion organiseert op donderdag 15 mei een heuse duolezing van prof.dr. E.P. Bos en prof.dr.P.J.J.M. Bakker. Het evenement begint om 19:30 uur en vindt plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG, Rechtenfaculteit) in de zaal B031.

Over Kennis en kennis bij Augustinus en de gnosis.
E.P. Bos
Wat is kennis? Wat is het object van kennis? Kennistheorie is van oudsher een belangrijk deel van de wijsbegeerte. De vraag naar de kennis is het meest radicaal gesteld door Immanuel Kant in de 18e eeuw. Maar vóór Kant was er ook kennistheorie. De eerste kennistheoretische wending in de geschiedenis van de filosofie vinden we bij Augustinus (354-430). Door Augustinus is een verlichtingstheorie uitgewerkt, zoals bekend. Tegen welke opvatting verzette hij zich, en waarom? Augustinus kritiseert de sceptici (‘Academici’). In heel zijn werk zet Augustinus zich echter af tegen de Manichaeërs, die een soort gnostici zijn. Wat leerden deze Manichaeërs over kennis? Welke kritiek heeft Augustinus op hun wereld- en mensbeeld? Augustinus’ discussie met hun kennisleer is minder bekend.

Psychologische ‘test cases’ uit de dertiende eeuw
P.J.J.M. Bakker
In handboeken en collegereeksen over Middeleeuwse filosofie wordt doorgaans beschreven hoe, vanaf het midden van de dertiende eeuw, de geschriften van Aristoteles de filosofische discussies in de universiteiten en studia van religieuze ordes gingen domineren. Op het gebied van de wijsgerige psychologie leidde deze ontwikkeling tot nieuwe theorieën over de verhouding tussen ziel, geest en lichaam, en over het object en het tot stand komen van waarneming en kennis. Wat de handboeken en collegereeksen meestal achterwege laten zijn de diverse (soms bizarre) ‘test cases’ die Middeleeuwse auteurs aan de orde stelden om de implicaties van hun theorieën in beeld te krijgen. Op 15 mei, als de avond valt, zullen we een aantal van deze psychologische ‘test cases’ de revue laten passeren. Bereid u voor op engelen en monsters, doop, verrijzenis, en wellicht nog meer.

Gedichtsanalyse Dr. J.B.M. van Rijen

March 17th, 2014 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: donderdag 20 maart 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Lipsius 228

Symposion organiseert donderdag 20 maart om 19:30 uur een gedichtsanalyse door Dr. J.B.M. van Rijen in Lipsius 228 getiteld “Kunst als psychotherapie. Aristotelische katharsis en Fernando Pessoa’s Ode van de zee.”
Van Rijen die het belang van literatuur openlijk in colleges benadrukt en eens in een interview met Thauma heeft genoemd, geeft nu een lezing over Fernando Pessoa, een schrijver uit de wereldliteratuur. Aan de hand van Aristoteles’ Poetica zal hij Pessoa’s gedicht Ode van de zee analyseren.

Datum: donderdag 27 februari 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Lipsius 002

Datum: donderdag 21 november 2013
Aanvang: inloop vanaf 19:00 uur, aanvang om 19:30 uur
Locatie: Café Restaurant De Branderij (Middelweg 7-9)

Dr. H.W. Sneller geeft op donderdag 21 november om 19:30 uur een lezing in De Branderij (Middelweg 7-9) met als thema ‘Moeten wij begrijpen? Over het begrijpen van het kwaad’.

Sneller: “De Moderniteit lijkt beheerst door een wil om te begrijpen. Terwijl de moderne wetenschappen tot de natuur proberen door te dringen, streven de geesteswetenschappen naar het verstaan van menselijke uitdrukkingswijzen. Hoe staat het in dezen met het kwaad? We zijn vaak wel nieuwsgierig naar het kwaad dat zich voltrekt (‘wie is Marc Dutroux eigenlijk?’, ‘wat bewoog zo’n Bin Laden?’). Maar kunnen we het ook begrijpen? Meer nog: moeten we het begrijpen? Immers: impliceert het begrijpen van het kwaad niet dat we het rechtvaardigen?

In mijn bijdrage wil ik Gadamers beroemde ‘hermeneutiek’, die inmiddels gemeengoed lijkt te zijn geworden binnen de geesteswetenschappen, confronteren met deze en dergelijke vragen. Ik doe dat aan de hand van de beroemde, prijswinnende roman van Jonathan Littell, Les bienveillantes (‘De welwillenden’) uit 2006. In deze roman is gedurende meer dan 1000 bladzijden een voormalig SS-officier aan het woord, die nauw betrokken was bij vele gruwelijkheden die zich in nazi-Duitsland tegen de joden afspeelden. Het is interessant dat Littell sterk is beïnvloed door enkele ‘obscure’ denkers, zoals Georges Bataille, markies de Sade en Maurice Blanchot.”

Er is inloop vanaf 19:00 uur. Na afloop is er een borrel in De Branderij.

Datum: dinsdag 5 november 2013
Aanvang: inloop vanaf 19:00 uur, aanvang om 19:30 uur
Locatie: Café Restaurant De Branderij (Middelweg 7-9)

Op dinsdag 5 november geeft Drs. B. Karstens om 19:30 uur een lezing genaamd ‘Grenzen aan liefdadigheid?’ in De Branderij (Middelweg 7-9). Er is na afloop een borrel. In de analytische wijsbegeerte zingt een intrigerend principe rond, namelijk het ‘principle of charity’. Dit liefdadigheidsprincipe schrijft voor hoe anderen tegemoet getreden moeten worden. Specifieker: hoe kunnen wij de betekenis bepalen van gedrag, zowel talig als niet-talig, als dat gedrag ons totaal vreemd is? Het liefdadigheidsprincipe zou hier uitkomst moeten bieden. Filosofisch bestaat er echter geen eenduidige invulling van dit principe. En praktisch wordt het op uiteenlopende, soms zelf tegengestelde, manieren toegepast. In de discussie wordt u daarom uitgenodigd mee te denken over de vraag hoeveel ‘naastenliefde’ er überhaupt mogelijk is én hoeveel we daarvan wenselijk achten.

Datum: donderdag 10 oktober 2013
Aanvang
: 19:30 uur
Locatie: Café Restaurant De Branderij (Middelweg 7-9)

Aan ons instituut wordt er veel gesproken over analytische en continentale filosofie. Dr. V.A. Gijsbers, docent wetenschapsfilosofie, laat denkers met beide predikaten in zijn lessen naar voren komen. Op donderdag 10 oktokber zal hij in zijn lezing getiteld ‘De taal en het niets: over Carnap, Heidegger, en de splitsing van de filosofie’ dit thema verduidelijken aan de hand van de filosofen Heidegger en Carnap, die respectievelijk tot de continentale en analytische stroming gerekend worden. De lezing biedt eerstejaarsstudenten de kans om meer te weten te komen over de predikaten continentaal en analytisch en ook ouderejaars een interessante inslag op methode bij deze denkers. De lezing begint om 19:30 en zal worden gegeven in De Branderij (Middelweg 7-9). Aansluitend zal er hier een borrel worden gehouden.

Datum: 28 mei
Aanvang: 20:00
Locatie: Lipsius 002

Dhr. Karstens is promovendus en draait al een tijdje mee bij ons op het instituut. Met zijn specialisatie in onder andere wetenschapsfilosofie en wetenschapsgeschiedenis is hij bezig zijn huidige onderzoek af te ronden. Voor de lezing van 28 mei zal hij het hebben over het principle of charity in de analytische wijsbegeerte, in vergelijking met het principle of humanity- toepassing van charity in de wetenschapsgeschiedenis. Het principle of charity is een term die voor het eerst in deze zin is gebruikt door Quine en is te omschrijven als een samenwerkingsprincipe: probeer andermans redeneringen en argumenten altijd op een zo zinvol mogelijke manier te interpreteren. Uiteraard is het praktisch om een bepaalde intelligentie toe te schrijven aan je discussiepartner, maar waar ligt de grens? Na afloop is er uiteraard ruimte voor vragen. Iedereen is wederom welkom, tot dan!

Filosofienacht

April 11th, 2013 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: 12 april
Aanvang: 19:30
Locatie: de Beurs van Berlage in Amsterdam, Damrak 243

Filosofie Magazine: “Dit jaar buigen filosofen, economen, denkers en schrijvers zich over het thema ‘Schuld & Boete’ tijdens het grootste filosofie-evenement van het jaar. De FilosofieNacht vindt plaats op 12 april 2013 in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Behalve vele interessante debatten, lezingen en interviews is er ook theater, kunst en natuurlijk een drankje. Het is daarom bij uitstek een evenement voor de studenten Wijsbegeerte!” Helaas zijn er geen kortingskaarten meer beschikbaar, maar uiteraard kan iedereen nog steeds mee! Jullie zijn dus van harte welkom om je bij ons te voegen in de reisgroep. Laat het ons weten!
Plaats: de Beurs van Berlage in Amsterdam, Damrak 243. Kaartjes: €47,50

Datum: 10 april
Aanvang: 20:00
Locatie: Lipsius 005

Arie Verhagen is al jaren hoogleraar aan onze Universiteit, op het gebied van cognitieve linguïstiek. Nu betekenis een belangrijk filosofisch onderwerp is, zal het zeer leerzaam zijn om de taalwetenschappelijke kant van dit begrip te benaderen. Verhagens eigen beschrijving van de lezing: “De Saussure is o.a. beroemd geworden met het idee dat taaltekens fundamenteel ‘arbitrair’ zijn, maar wezenlijker is eigenlijk dat ze conventioneel zijn. Conventionaliteit maakt het namelijk mogelijk dat taaltekens in de loop van de tijd, door de werking van een aantal andere mechanismes, arbitrair kunnen worden (Keller 1998). Er is echter weinig consensus over de vraag hoe conventionaliteit past in een biologisch perspectief op de evolutie van taal. In deze lezing wil ik betogen dat enkele centrale methodische concepten van de gedragsbiologie – de 4 ‘waarom-vragen’ van Tinbergen – hier goede diensten kunnen bewijzen, vooral wanneer we een taal zelf zien als een systeem (een populatie van informatiedragers) dat gekarakteriseerd wordt door een Darwiniaans algoritme van variatie, selectie en replicatie.” Toegang is gratis, iedereen is welkom!