Studievereniging voor Wijsbegeerte te Leiden
Header

Lezing Bas Haring

May 12th, 2011 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Discussieavond: Het Echte Leven

April 14th, 2011 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Lezing door Prof. Dr. R.D.N. van Riessen

March 15th, 2011 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Lezing Prof. Dr. L.M. de Rijk

February 13th, 2009 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: vrijdag 13 februari 2009
Aanvang: 20.15, (borrel vanaf 22.00)
Locatie: bovenzaal restaurant Buddha’s, Botermarkt 20 te Leiden
Entree: gratuit

Helemaal speciaal voor ons komt op vrijdag 13 februari Prof. Dr. De Rijk weer terug naar Leiden! Hij zal voor ons een lezing verzorgen met de titel:

“Normatief denken en praktisch handelen. De plaats van religie.”

Prof. De Rijk (geb. 1924) is vanaf 1970 tot 1988 hoogleraar geweest voor Antieke en Middeleeuwse wijsbegeerte in Leiden. Samen met wijlen prof. G. Nuchelmans kleurde hij de toenmalige Faculteit der wijsbegeerte. De Rijk was en is een coryfee. Iedereen weet toch hoeveel boeken en artikelen hij heeft geschreven, en nog steeds schrijft. Hij is een historicus van de wijsbegeerte, maar dat vak kun je niet zinvol beoefenen als je niet zelf een wijsgerige opvatting hebt. De semantische benadering is wezenlijk voor De Rijk. In zijn studie van de grote denkers uit Oudheid en Middeleeuwen zoekt hij de bril op waarmee die denkers de woorden die zij neerschreven, betekenis gaven. Op deze wijze trachten zij de buitenwereld, die in eerste instantie ongeordend op de mens afkomt, vorm te geven. Dit is volgens De Rijk nog steeds de taak van de filosofie. De Rijk heeft veel gepubliceerd, eerst vooral over de Middeleeuwse logica en semantiek, de laatste jaren ook veel over Plato en Aristoteles. Tevens scheef hij in 2006 het boek: Religie, normen en waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat.

De lezing zal worden gehouden in de bovenzaal van restaurant Buddha’s. Vanaf 20.15 zijn jullie van harte welkom, er zal dan voor iedereen een kopje koffie of thee klaar staan. Stipt om 20.30 begint de lezing. Na afloop zal er in dezelfde zaal een borrel plaatsvinden. Ook mensen die helaas niet bij de lezing aanwezig konden zijn, kunnen hier nog even aanschuiven.

Het is niet elke dag dat een dergelijke beroemdheid naar Leiden komt om een interessante lezing te houden. We hopen ook dat we jullie – studenten, docenten, geïnteresseerden – in groten getale mogen verwelkomen!

Tot de 13e!

Lezing Filosofie en Praktijk

November 13th, 2008 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: donderdag 13 november 2008
Aanvang: 20:00u, (om 21.30 is er een borrel in Camino)
Locatie: Huiznga 002
Entree: gratuit

Op 13 november a.s. organiseert Symposion een avond voor jullie die in het teken zal staan van Filosofie en Praktijk.
Dr. Peter Harteloh zal een lezing verzorgen omtrent het thema ‘Consulentschap en Socratische Gesprekken’.

Wij willen jullie dan ook van harte uitnodigen om deze avond met ons bij te wonen. Vooral voor mensen die interesse hebben in deze – nog niet zo heel bekende – kant van de filosofie, en daar wellicht later in verder willen, is dit dé kans om er wat meer van te weten te komen. Dr. Peter Harteloh is secretaris van de vereniging Filosofie & Praktijk. Voor meer informatie, zie zijn website: www.igpp.org/cont/igpp_start.asp.

Deze geweldige avond is uiteraard, zoals jullie van ons gewend zijn, gratis. Jullie zijn vanaf 20.00 welkom, zodat we om 20.15 echt van start kunnen gaan. Het zal plaatsvinden in zaal 002 van het Huizingagebouw.

Mocht je onverhoopt niet om 20.00 aanwezig kunnen zijn, dan kan je je altijd nog iets later bij ons voegen in Café Camino Real waar wij vanaf 21.30 zullen borrelen en napraten.

We hopen jullie allemaal te zien de 13e!

Lezing: The Paradox of Marriage

April 10th, 2008 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: donderdag 10 april 2008
Aanvang: 20:00u
Locatie: café ‘t Keizertje, Kaiserstraat 2-4 te Leiden
Entree: gratuit

Ondanks alle drukte van de tentamens, heeft het Symposion bestuur niet stilgezeten! Op 10 april wordt er namelijk een lezing georganiseerd met als titel: “The Paradox of Marriage” door Nicholas Southwood.

Southwoods’ expertise is de meta-ethiek, ethiek en politieke filosofie. Hij is in 2006 gepromoveerd aan de Australian National University op een proefschrift over contractualisme en ethiek en is post-doc aan onze faculteit. Zijn post-doc fellowship heeft hij van de Australische Research School of Social Sciences.

De lezing wordt gegeven in de bovenzaal van café ‘t Keizertje, Kaiserstraat 2-4 te Leiden. De zaal is open vanaf 20:00u en de lezing begint stipt om 20:30u.

Na afloop van de lezing zal er als vanouds geborreld worden! We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op 10 april!
Enkele foto’s van de avond

Datum: donderdag 7 februari 2008
Aanvang: 20:00u
Locatie: Ekklesia, Rapenburg 100/102
Entree: gratuit

Symposion heeft het genoegen om u uit te nodigen voor een lezing op 7 februari 2008. Deze lezing zal gegeven worden door Prof. Dr. Bert Bos, en zal als onderwerp hebben: “Leuke dingen uit de antieke en middeleeuwse semantiek”.

Het onderzoek van prof. Bos richt zich voornamelijk op de wijsgerige logica en semantiek, waarbij de aandacht vooral is gericht op de wisselwerking tussen semantische en metafysische opstellingen. Prof. Bos houdt zich in zijn onderzoek voornamelijk bezig met de wijsbegeerte van de veertiende eeuw. Hij heeft een aantal kritische edities van logisch-semantische teksten vervaardigd op basis van Middeleeuwse handschriften. In 2001 verschijnen twee boeken van zijn hand, t.w. Concepts (samen het Dr. S. Read, Schotland, over veertiende eeuwse opvattingen), en een editie met inleiding van het Handboek In omni doctrina (rond 1200). Het onderzoek is ten dele een voortzetting van het werk van de Leidse emeritus Prof. dr L. M. de Rijk. Daarnaast is Prof. Dr. Bos sinds 1 januari 2008 de nieuwe decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte. Hij zal na afloop van de lezing, indien gewenst, nog het één en ander over deze functie vertellen.

De betreffende lezing zal plaatsvinden in het gebouw van de Leidse Studenten Ekklesia, Rapenburg 100/102 te Leiden. U bent vanaf 20.00 van harte welkom, zodat wij om 20.30 van start kunnen gaan met de lezing.

Na afloop van de lezing zal er, zoals altijd, nog een borrel zijn waar u met uw medestudent over de u ter oren gekomen zaken kunt discussiëren. Of gewoon gezellig kunt kletsen. Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen!
Enkele foto’s van de avond.

Bewustzijn als perspectief op de wereld

January 18th, 2007 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: donderdag 18 januari 2007
Aanvang: 20:00u zaal open, aanvang stipt 20:30u
Locatie: Ekklesia, Rapenburg 100
Entree: gratuit

Dr. Monica Meijsing over ‘Bewustzijn als perspectief op de wereld’.
De eerste lezing van het jaar wordt gegeven door Monica Meijsing. Haar specialisatie is rationaliteit en non-reductionisme. Ze bezit expertise op het terrein van de philosophy of mind, met name de lichaam-geest verhouding, (zelf)bewustzijn en persoonlijke identiteit. De noties van een eerste persoonsperspectief en van het lichaam als actief, zelf-bewegend organisme vormen hierbij belangrijke thema’s. Haar lezing is getiteld ‘Bewustzijn als perspectief op de wereld’.

Bio-kunst: wetenschap, ethiek, cultuur

December 7th, 2006 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: donderdag 7 december 2006
Aanvang: 19:30u entree, 20:00u aanvang
Locatie: Ekklesia (Rapenburg 100) (onder voorbehoud!)
Entree: gratuit

Symposion verzorgt een filosofisch getinte avond: Robert Zwijnenberg de relatie tussen kunst en natuurwetenschap zal bespreken. “Bio-kunst” is (nog steeds) in opkomst en een heerlijke voedingsbodem voor een breed scala van controversiële vraagstukken.

Over de relatie tussen kunst en natuurwetenschap
“Er is een groeiend aantal hedendaagse kunstenaars die natuurwetenschappelijke of technologische praktijken incorporeren in hun artistieke praktijk. Dat zijn kunstenaars die zoveel specifieke wetenschappelijke en technologische kennis bezitten dat zij actief kunnen deelnemen aan de praktijk van bijvoorbeeld een biochemisch lab. De wijze waarop deze kunstenaars zich nestelen in de wetenschap lijkt een zoeken vanuit de kunsten naar een nieuwe verhouding ten opzichte van natuurwetenschap en technologie. In deze verhouding wordt getracht om vanuit een eigen artistieke specificiteit deel te nemen aan de wetenschappelijke praktijk, om zo commentaar te kunnen leveren op die praktijk, vragen te stellen en interventies te plegen die kunnen leiden tot andersoortig publiek debat over bijvoorbeeld gentechnologie.
In mijn lezing zal ik voorbeelden bespreken van deze ‘participerende’ kunstenaars, zoals bio-kunstenaars, en antwoord proberen te geven op vragen als wat het betekent als een technologische praktijk en levende materialen worden geïncorporeerd in het artistieke domein. Welke transformaties vinden plaats door deze verschuiving van praktijken en materialen naar een artistieke omgeving? Wat is het artistieke element dat wordt aangebracht door deze verschuiving; hoe verandert door deze verschuiving ons begrip van kunst? Worden er door het gebruik van levend (cel)materiaal door kunstenaars nieuw vragen omtrent filosofische, ethische, wetenschappelijke en culturele kwesties opgeroepen, die in het wetenschappelijke domein niet verschijnen?”
Robert Zwijnenberg

Komt dat allen horen en zien. Schroom er niet voor uw mening over Eduardo Kac en zijn glow-in-the-dark konijn eens even stevig te komen uitdragen.

Een politieke plattegrond

October 26th, 2006 | Geplaatst door admin in Lezingen - (0 Reacties)

Datum: donderdag 26 oktober 2006
Aanvang: 19:30u entree, 20:00u eerste lezing
Locatie: Ekklesia (Rapenburg 100)
Entree: gratuit

In het licht van de naderende verkiezingen hebben we het ditmaal in de politieke hoek gezocht. Drie verschillende sprekers uit drie verschillende disciplines zullen op donderdag 26 oktober a.s. hun theorie ten gehore brengen. Deze lezingen vormen samen een ‘politieke plattegrond’ voor filosofen, waarop de onderliggende structuren van de politiek zichtbaar worden.

De sprekers:

Wout Cornelissen – AIO politieke filosofie
- “Wat is politiek?”

Haroon Sheikh – afgestudeerd in filosofie, politicologie en bestuurskunde
- “Is het goed democraat te zijn?”

Rob Honig – assistent-onderzoeker bij dr. H. Pellikaan
- “Hebben de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ nog bestaansrecht?”

Elke spreker heeft ongeveer 20 minuten voor zijn lezing. De lezing zal direct gevolgd worden door discussie. De eerste lezing begint om 20:00u, de zaal opent om 19:30u.

Met ons is het goed kersen eten. Komt daarom allen.