Uitschakelen van inactieve website

Tijdens onze reguliere onderhoudswerkzaamheden hebben wij geconstateerd dat de website die u probeert te bezoeken voor langere tijd niet is bijgewerkt. Om misbruik te voorkomen hebben wij daarom deze website uitgeschakeld.

Wanneer u van mening bent dat dit besluit onterecht is en/of u nog verdere vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met Dhr. .

Hij is te bereiken via

Onze excuses voor het ongemak.

 


Disabled inactive website

During our regular maintenance we have noticed that the website you are trying to visit has not been updated for a longer period. To prevent abuse, we have therefore disabled this website.

If you believe that this decision is incorrect and/or you have any further questions, please contact Mr. .

He can be reached via

We apologise for any inconvenience.