Studievereniging voor Wijsbegeerte te Leiden
Header

Duolezing Bos & Bakker

May 13th, 2014 | Geplaatst in Lezingen | Uncategorized

Wanneer: Donderdag 15 mei
Hoe laat: 19:30 uur
Waar: Kamerling Ohnes Gebouw (KOG, rechtenfaculteit) B031

Symposion organiseert op donderdag 15 mei een heuse duolezing van prof.dr. E.P. Bos en prof.dr.P.J.J.M. Bakker. Het evenement begint om 19:30 uur en vindt plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG, Rechtenfaculteit) in de zaal B031.

Over Kennis en kennis bij Augustinus en de gnosis.
E.P. Bos
Wat is kennis? Wat is het object van kennis? Kennistheorie is van oudsher een belangrijk deel van de wijsbegeerte. De vraag naar de kennis is het meest radicaal gesteld door Immanuel Kant in de 18e eeuw. Maar vóór Kant was er ook kennistheorie. De eerste kennistheoretische wending in de geschiedenis van de filosofie vinden we bij Augustinus (354-430). Door Augustinus is een verlichtingstheorie uitgewerkt, zoals bekend. Tegen welke opvatting verzette hij zich, en waarom? Augustinus kritiseert de sceptici (‘Academici’). In heel zijn werk zet Augustinus zich echter af tegen de Manichaeërs, die een soort gnostici zijn. Wat leerden deze Manichaeërs over kennis? Welke kritiek heeft Augustinus op hun wereld- en mensbeeld? Augustinus’ discussie met hun kennisleer is minder bekend.

Psychologische ‘test cases’ uit de dertiende eeuw
P.J.J.M. Bakker
In handboeken en collegereeksen over Middeleeuwse filosofie wordt doorgaans beschreven hoe, vanaf het midden van de dertiende eeuw, de geschriften van Aristoteles de filosofische discussies in de universiteiten en studia van religieuze ordes gingen domineren. Op het gebied van de wijsgerige psychologie leidde deze ontwikkeling tot nieuwe theorieën over de verhouding tussen ziel, geest en lichaam, en over het object en het tot stand komen van waarneming en kennis. Wat de handboeken en collegereeksen meestal achterwege laten zijn de diverse (soms bizarre) ‘test cases’ die Middeleeuwse auteurs aan de orde stelden om de implicaties van hun theorieën in beeld te krijgen. Op 15 mei, als de avond valt, zullen we een aantal van deze psychologische ‘test cases’ de revue laten passeren. Bereid u voor op engelen en monsters, doop, verrijzenis, en wellicht nog meer.

Je kan reacties op dit stuk volgen middels RSS 2.0 Je kan een reactie achterlaten of trackbacken.

Laat een Reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>