Studievereniging voor Wijsbegeerte te Leiden
Header

Café Philo

En aantal keer per jaar organiseert Symposion een Filosofisch Café voor iedereen die het leuk vindt om van gedachten te wisselen over de meest uiteenlopende, al dan niet filosofische, onderwerpen. Het concept komt uit Frankrijk, waar men tijdens een Café Philo samenkomt om te praten over niet alledaagse vragen. Met elkaar wordt het onderwerp van de avond vastgesteld en daarna is iedereen in de gelegenheid zijn of haar gedachten daarover te uiten. Filosofische ervaring is allerminst een vereiste en de toegang is vrij voor alle geïnteresseerden – neem dus gerust introducés mee!